How software contributes to the detection of contraband

OD Security maakt Transmission X-Ray Full bodyscanners voor penitentiaire inrichtingen en gevangenissen, douanes en incidenteel diamant- en goudmijnen. De scanners scannen in- en uitgaande personen op smokkelwaren die zij op en/of in het lichaam bij zich dragen. De röntgenscanners creëren met een minimale hoeveelheden straling (vergelijkbaar met het eten van twee bananen) een zo goed mogelijk beeld voor operators. Vervolgens moet de operator het beeld beoordelen op zoek naar verborgen waar. De software voor deze scanners vormt het hart van het bodyscanner systeem voor OD Security en is de belangrijke stabiele basis met mogelijkheden tot onderscheidend vermogen.

IN SHORT

This is the headline

OD Security maakt Transmission X-Ray Full bodyscanners voor penitentiaire inrichtingen en gevangenissen, douanes en incidenteel diamant- en goudmijnen.

This is the headline

De software moet zowel voor het individuele apparaat als binnen een netwerk van meerdere scanners betrouwbaar zijn en zich makkelijk laten schalen.

This is the headline

Bij OD Security waren ze niet gewend aan requirements en specificaties. Meer recent en tijdens dit specifieke project zijn ze veel meer projectmatig gaan samenwerken en hebben we verschillende zaken geformaliseerd en geprofessionaliseerd.

More structure in the software

"Basically, every body scanner does the same thing: it's an X-Ray scanner that scans a person and generates a scan image," says Martin van der Kaap, Technical & QA Manager at OD Security. "We supply to organizations that often want to use multiple scanners at the same time or in conjunction with each other. The software has to be reliable both for the individual device and within a network of multiple scanners, and be easy to scale." This was not the case with the older software versions.

The older software version (Delphi) had been developed ad hoc, resulting in a proliferation of code over the years. ICT Group has been working for OD Security for over 10 years, initially mainly by developing in a way that the client specifically requested at the time. In order to deliver larger numbers of systems and to be able to link them to each other, more structure had to be given to the software. That would make it easier to scale up, add new features, reduce testing time and improve security.

"For example, there is a daily, weekly and annual limit on the maximum radiation a person can receive during scans," van der Kaap explains. "If guards work at multiple locations of prison organizations, it is important that the devices are all connected to the same database. The body scanners can then communicate with each other to collectively keep scanning within security standards."

“Wij leveren aan organisaties die vaak meerdere scanners tegelijk of in samenhang met elkaar willen gebruiken. De software moet zowel voor het individuele apparaat als binnen een netwerk van meerdere scanners betrouwbaar zijn en zich makkelijk laten schalen.”

More structure in the approach

"We work on challenging software for clients in all kinds of sectors. Important in this is the plan of action, to work in a structured and planned way. It makes us their 'trusted advisor', based on more than 40 years of experience" says Marco Boeve, Operations Manager at ICT Group. "With OD Security we have been working together for about 10 years and more recently our project-based approach has also become important for them."

That project-based approach was lacking. "At OD Security, we were not used to requirements and specifications. More recently and during this particular project, we started working together in a much more project-oriented way and we formalized and professionalized several things. That was important to us, otherwise the software would never have been developed as it is now," Van der Kaap says. Project-based collaboration was an important part of the new approach. ICT Group made a plan to manage the entire software development process. This made it easier to enter processes earlier and to take on project management. It led to concrete questions and wishes from OD Security, which ICT Group could easily translate into a structured approach.

Software technical helped ICT Group switch from Delphi to C#. In addition, work was done on a standard image so that it would be easier to carry out maintenance. OD Security benefited from this professionalization, both for the specific software and for the entire approach and procedure for developing software.

Source: https://ict.eu/nl/case/betere-software-en-een-duidelijke-roadmap-voor-od-security/

TIPS

This is the headline

De projectmatige aanpak ontbrak. Bij OD Security waren ze niet gewend aan requirements en specificaties. Meer recent en tijdens dit specifieke project zijn ze veel meer projectmatig gaan samenwerken en hebben ze verschillende zaken geformaliseerd en geprofessionaliseerd. Dat was belangrijk, de software was anders nooit zodanig ontwikkeld als nu het geval is.

This is the headline

Door de aanpak van ICT Group werd het eenvoudiger om eerder in processen te stappen en het projectmanagement op zich te nemen. Het leidde tot concrete vragen en wensen vanuit OD Security, die ICT Group makkelijk kon vertalen naar een gestructureerde aanpak.

This is the headline

Er werd bovendien gewerkt aan een standaard-image zodat het eenvoudiger is om onderhoud te plegen. OD Security profiteerde van deze professionalisering, zowel voor de specifieke software als van de gehele aanpak en procedure om software te ontwikkelen.

ICT Netherlands

ICT Netherlands

ICT Netherlands is a supplier of total solutions in the field of industrial automation. As an experienced supplier of solutions for industrial technology, ICT wants to make the world a step smarter every day. Our dedicated technical professionals provide our clients with services in the field of consultancy, software development, project-based solutions and managed services.

View Business
Sign up for our newsletter and receive updates.